Jak vybrat?

Zamyšlení před výběrem

Pokaždé když si něco nového pořizujeme stojíme před rozhodnutím jak zvolit pro daný výrobek optimální poměr „výkon/cena“. Vždy jde o to vyvážit naše požadavky technickými parametry výrobku a jeho cenou. Ještě složitější je to v případě, když nakupujeme výrobek od něhož očekáváme velmi dlouhou životnost, nebo jehož instalace je tak náročná, že bychom ji neradi v brzké době opakovali.

Nejinak je tomu i v případě instalace nových plastových oken. Hlavním důvodem pro takovýto krok bývá především snaha po úspoře tepla, zlepšení komfortu bydlení a také snížení nákladů a práce s údržbou starých dřevěných oken. Dvojnásob to platí pokud se jedná o okna v panelovém domě. Vzhledem k velikosti těchto oken, jejich stavu a všeobecně známým tepelným ztrátám je naše očekávání 30 – 40%-ní úspory samozřejmostí. Je to však investice na celý život a stojí zato ji uvážit právě z hlediska nadčasovosti a i výhledu do budoucna.

Dnešní požadavky na tepelné vlastnosti budov dané normou (U < 2 W/m2K) plastové tříkomorové profily splní (U = 1,6 – 1,7 W/m2K) a dokonce obstojí i při dalším zpřísňování norem, ale proč nemyslet ještě do vzdálenější budoucnosti. Tlak na úsporu energií a také jejich cena neustále porostou a proto stojí za úvahu zamyslet se i nad řešením, které dává dlouhodobou perspektivu, navíc i přispěje k větším úsporám tepla.

Jedním takovým nadčasovým řešením jsou okna od VORLÍČEK – PLAST® vyrobená z profilů S 9000.

SPOJENÍ OKNA S DOMEM

Spojení okna s domem. Jedná se o nový termín, který souvisí s montáží okna. Nové okno vsazené do stavebního otvoru a „přišroubované“ turbošrouby nebo kotevními plechy není spojené s budovou, byť se to na první pohled zdá. O spojení mluvíme tehdy, pokud je okno nainstalované tak, že odolává různým mechanickým vlivům, aniž by docházelo ke vzniku trhlin mezi okenním rámem a zdí budovy. Spojení okna s domem se zajišťuje komprimačními páskami nebo komplexním systémem parotěsných a paropropustných fólií a tepelného izolantu.

POČET KOMOR A JEJICH VÝZNAM

K charakteristickým znakům plastových profilů patří i jejich vnitřní skladaby, tedy i počet komor. Význam počtu komor je především v oblasti tepelného odporu. Zjednodušeně by bylo možné tvrdit, že čím více komor, tím větší tepelný odpor a také nižší koeficient prostupu tepla. Není to však zcela přesné. Samozřejmě každá komora jako izolační přepážka zvyšuje odpor vedení tepla, záleží však také na tom jak je komora velká a jak je uspořádána. Obecně také platí, že odpor materiálu samozřejmě vzrůstá s jeho tloušťkou, nebo v případě profilů tady s jejich stavební hloubkou. Je tedy důležité nejen zvyšovat počet komor, ale i stavební hloubku profilů. Přitom je však třeba si uvědomit, že z hlediska tepelných ztrát oknem přece jen větší roli hraje použité zasklení. Plocha skla je prostě vždy větší než plocha rámů a tak by úměrně použitým profilům, měla být volena i zasklení.

CO TO JE KONDENZACE

Je to srážení drobných kapiček vody na předmětech jejichž povrchová teplota je momentálně nejnižší. Všichni ten jev známe jako orosen, zamlžení zrcadel, skel, kachliček, nebo v jednoduché formě zamlžení brýlí, ke kterému dochází vždy když teplý a vlhký vzduch se přiblíží k takto chladnému povrchu. V podstatě je příčina jevu velmi jednoduchá teplý vzduch „unese“ větší obsah vlhkosti, než vzduch studený. Jakmile se teplý vzduch přiblíží k chladnějším předmětům, ochladí se a nadbytečná vlhkost se vysráží.

JAK ZAJISTIT PŘIMĚŘENÝ OBSAH VLHKOSTI VE VZDUCHU

Samozřejmě nejvýhodnější by byl nějaký ventilační systém s automatickou regulací a rekuperací tepla. Většina domácností tak bohužel zatím vybavena není a tak nám nezbývá než vystačit s větráním oknem. Nejúčinější a nejrychlejší je vždy nárazové větrání otevřením okna. Měli bychom tak činit 3–4 krát za den po dobu alespoň 5 minut. Za tuto dobu nedochází k podstatnému ochlazení nábytku nebo stěn, ale pouze k výměně vzduchu. Sušší vzduch z venku se poměrně rychle zahřeje, takže takovýto způsob větrání neovlivňuje příliš nároky na topení.

Kromě nárazového větrání je možné využít i jiné metody, například spárové větrání na kování, nebo v případě GEALANu automatických klapek GECCO. Nevýhoda spárového větrání na kování je v tom, že přes tuto spáru proniká do místnosti poměrně hodně vzduchu což vede i k ochlazování ostění a hlavně v mrazivém počasí se nedá dlouhodobě použít.

Nebezpečí plísně

V místech kde trvale dochází ke kondenzaci vlhkosti je zvýšené nebezpečí vzniku plísně a je proto vždy potřeba věnovat pozornost takovýmto místům. Zatímco zkondenzovaná voda na skle je spíše jen estetická záležitost, plastovému oknu už vůbec neublíží, tak plíseň představuji již určité zdravotní riziko.

Praktické rady:

Pokud je to možné, nesušte prádlo v bytě.
Při vaření používejte digestoř a zavírejte dveře do dalších místností.
Rovněž dveře do koupelny při koupání nebo sprchování udržujte zavřené.
I rostliny v bytě mohou být zdrojem vlhkosti, „prales“ v obýváku rozhodně mikroklimatu neprospěje. Na druhé straně byt bez květin působí smutně.
Každou místnost pravidelně větrejte. Ložnici obzvlášť a hlavně před spaním.
Snažte se udržovat relativní vlhkost na 50%.
Optimální pokojová teplota by neměla klesat pod 21°C.
Topná tělesa je potřeba umístit pod okna, aby přirozenou cirkulací docházelo k „omývání“ studených oken teplým vzduchem.
Vnitřní žaluzie na skle velmi omezují pohyb vzduchu podél zasklení, mohou vznikat tzv. studené kapsy a v nich dojde ke kondenzaci. V chladných dnech raději žaluzie vytahujte do horní polohy.
Květiny na parapetu a těžké závěsy rovněž mohou omezit přístup vzduchu ke sklu.
Široké parapety by měly být opatřeny průduchy pro pohyb vzduchu.

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ